Steun Pampus

Om behoud, openstelling en onderhoud van het fort voort te zetten is Pampus deels afhankelijk van GIFTEN en VRIJWILLIGE ONDERSTEUNING (klik hier om meer te lezen over vrijwilligerswerk bij Pampus). Pampus is een fondsenwervende instelling die zorgvuldig omgaat met het geld van al haar schenkers. Verder ontvangt Pampus geld uit haar entreegelden en uit commerciĆ«le verhuur van het eiland als evenementenlocatie. Tevens is Pampus door de belastingdienst aangewezen als anbi (algemeen nut beogende instelling). Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Schenkingen komen dus geheel ten goede aan Pampus.

Geef met aantrekkelijk voordeel

Pampus is een algemeen nut beogende instelling (anbi) en heeft sinds 2012 ook de status van culturele anbi. Geven aan Pampus wordt hierdoor extra aantrekkelijk. Pampus kan gesteund worden in de vorm van een eenmalige schenking. Elke bijdrage is welkom. Bij schenkingen is het goed om te weten dat Pampus als anbi is vrijgesteld van schenkings, – en successierechten. Dit betekent dat een gift geheel ten goede komt aan Pampus.

Als bedrijf schenken aan Pampus

Ook voor bedrijven die om Pampus geven, biedt de nieuwe geefwet aantrekkelijke voordelen. Een bedrijfsschenking kan, net als een particuliere gift, afgetrokken worden van de belasting (de zogeheten vennootschapsbelasting). De schenking van een bedrijf aan Pampus mag, vanwege de culturele anbi-status, met factor 1,5 worden vermenigvuldigd bij de belastingaangifte.

Word Vriend van Pampus

Een stukje eiland adopteren als Vriend van Pampus is een mooie manier om bij te dragen aan het behoud van het Forteiland. Het is mogelijk om zelf een stukje uit te zoeken op de kaart. Bij een bezoek aan Pampus kan er dan natuurlijk extra genoten worden van het eigen stukje eiland. Vriend zijn heeft nog meer voordelen. Klik hier voor meer informatie.

Centurio Pampus businessclub

Forteiland Pampus heeft haar eigen businessclub: Centurio Pampus. Deze exclusieve club van maximaal 100 leden draagt zeer sterk bij aan een gezonde toekomst voor het Forteiland en haar leden genieten van bijzondere privileges. Voor meer informatie: zie de pagina over Centurio Pampus.

Sponsoren

Verschillende bedrijven steunen ons al door het aanbieden van materialen en diensten, ook buiten Centurio Pampus om. Wilt u ons ook steunen? Graag! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pr@pampus.nl.

Fondsen en subsidiegevers

Voor al onze grootschalige projecten (bijvoorbeeld conservatie, nieuwe tentoonstellingen) kunnen wij niet zonder de steun van verschillende fondsen en subsidiegevers.

Vrijwilligers op eiland en kantoor

Zonder vrijwilligers zou Pampus niet zijn wat het nu is! Onze groep vrijwilligers is groot en divers. Interesse om ook een dag per week voor Pampus aan de slag te gaan. Lees meer! >>