Tekening en schets nr.3 door Paul de Ruiter Architecs van Forteiland Pampus met een nieuw ontvangstgebouw vanwege het project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend

Het nieuwe, verduurzaamde Pampus? In deze toekomstschets is de natuur even buiten beschouwing gelaten. Het gaat in dit voorbeeld sec om de bebouwing.

 'PAMPUS DUURZAAM ZELFVOORZIENEND'
PAMPUS GAAT DUURZAAM VOORUIT MET ZIJN HISTORIE, LEES HIER ALLES OVER HET PROJECT 


Forteiland Pampus kent een unieke geschiedenis en gaat, met die historie, nu nieuwe geschiedenis schrijven! Pampus wordt het eerste zelfvoorzienende erfgoed van Nederland, dat zonder aansluiting naar de wal, al zijn bezoekers het verhaal van Pampus laat beleven. Pampus gaat een nieuw entreegebouw en een nieuw duurzaam energiesysteem ontwikkelen en neemt zo zijn verantwoordelijkheid in de energietransitie. Ontdek hoe ook jij onderdeel kunt worden van deze, nu al historische, ontwikkeling!

Forteiland Pampus historische foto met mensen op het fundering schietgeschut

ZELFVOORZIENEND VANAF ZIJN ONTSTAAN

Eind 19e eeuw werd Pampus opgeleverd, als sluitsteen van de waterlinie Stelling van Amsterdam. In de kolkende trechter van de toenmalige Zuiderzee was nieuw land verrezen. Een kunstmatig eiland met een immens fort, dat in staat was om meer dan 200 soldaten langdurig te huisvesten. Dat zelf in zijn water en energie kon voorzien, zonder enige aansluiting op de vaste wal, dankzij tal van technische innovaties. Een forteiland dat op die manier toonaangevend was in de militaire geschiedenis van hoofdstad en vaderland. Een forteiland dat ondertussen, als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, behoort tot het UNESCO werelderfgoed.

historische foto op Pampus Forteiland machines

EEN NIEUW ENTREEGEBOUW IS NODIG

Sinds circa vijftien jaar is het Paviljoen op Pampus het entreegebouw voor alle bezoekers. Dit ‘tijdelijke’ paviljoen is ondertussen lang en breed afgeschreven, trwijl het aantal bezoekers elk jaar stijgt (van 53k bezoekers in 2018 naar meer dan 65k in 2019!). Om dit Pampus voor het publiek toegankelijk te houden is nu een nieuw entreegebouw nodig. Een gebouw dat de toekomstige bezoekersstroom aankan, maar dat ook de cultuurhistorische waarde van het eiland zal versterken!
oude Pampus soldaten op het fortdak van Forteiland Pampus

GESCHIEDENIS NIEUW LEVEN INBLAZEN

Geïnspireerd door zijn geschiedenis als zelfvoorzienend militair eiland, neemt Pampus ook zijn verantwoordelijkheid in de aankomende energietransitie. Het grijpt de noodzaak tot vervanging van zijn ontvangstpaviljoen en nutsvoorzieningen aan om zich te ontwikkelen tot een volledig duurzaam zelfvoorzienend systeem. En omdat Pampus een eiland is, maakt ook de vloot onderdeel uit van de algehele opgave. Daarmee wordt Pampus het eerste publieke erfgoed in Nederland dat zelfvoorzienend opereert, gebruikmakend van circulaire principes en zonder fossiele verbranding. Met het realiseren van dit project - waarbij de primaire focus ligt op de bouw van het nieuwe entreegebouw - zal Pampus zijn geschiedenis nieuw leven inblazen en het zelfvoorzienende karakter van het eiland voor al zijn bezoekers beleefbaar maken.

INSPIRATIEBRON EN KENNISDOMEIN

Als onderdeel van het Nederlandse UNESCO werelderfgoed wordt Pampus een inspiratiebron en kennisdomein voor het verduurzamen van erfgoed. Pampus als duurzaam zelfvoorzienend systeem, dat zoveel mogelijk samenwerkt met lokale ondernemers binnen de Stelling van Amsterdam, gaat bijdragen aan een toekomstbestendige exploitatie van het forteiland. De continuïteit hiervan wordt geborgd door structurele verbetering van de voorzieningen en een blijvende aandacht voor innovatie op het gebied van duurzaamheid binnen het erfgoed. Op het eiland zullen innovatieve duurzame oplossingen en cultuurhistorie hand in hand gaan en zo het educatieve karakter van het eiland versterken en de behoefte voor een bezoek aan Pampus vergroten.

MEER WETEN? DOWNLOAD ONZE TWO- OF TEN-PAGER!

Geïnteresseerd in dit project en zijn er misschien mogelijkheden om samen te werken? Neem contact met ons op!

Tom van Nouhuys
Directeur Forteiland Pampus
tom@pampus.nl
06 523 45 279

René Dijkstra
Funding & Partnerships Forteiland Pampus
rene@pampus.nl
06 224 95 170

Meer informatie aangaande het project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend staat in
deze handzame 2-pager. Liever meteen maar alles en zo uitgebreid mogelijk te weten komen?
Download onze dikke 10-pager!

PAMPUS ZOEKT NIEUWE PIONIERS

Om project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend te financieren, wordt gezocht naar een uitgebreide mix van fondsen, subsidies, leningen en sponsoring. Hiervoor zijn we op zoek naar de nieuwe Pampus Pioniers! We zoeken partijen die een bijdrage willen doen om Forteiland Pampus voor de toekomst te behouden en die gelijkertijd mee willen helpen aan een duurzame, circulaire wereld.

Benieuwd naar nog een toekomstschets? Weten welke voordelen we Pampus Pioniers anno nu te bieden hebben? Ontdek het hier!

een verzameling van logo's van partners die meedoen met het project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend, te zien zijn Provincie Noord-Holland, Alliander, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Port of Amsterdam, Zown, Waternet, Kirkman Company, Jotem waterbehandeling, De Groot Installatiegroep, Nationale Energiecommissie, Gemeente Gooise Meren, Copper 8, Paul de Ruiter Architects, Solar Duck.

Deel deze pagina op Facebook, Twitter of LinkedIn!