Over de Stichting

Forteiland Pampus is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting heeft de culturele ANBI status (algemeen nut beogende instelling). De organisatie kent een kleine staf en werkt daarnaast met zo’n 75 vrijwilligers. Pampus wordt aangestuurd door een directie die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Pampus werd in 1986 van de ondergang gered door zeven Muiders, de Pampus-Pioniers. In 1990 verwierven zij het eiland en brachten het onder in een stichting. De functie van Stichting Forteiland Pampus is het behoud van het monumentale eiland en de openstelling daarvan voor bezoekers.

Directie

Tom van Nouhuys (1976) is sinds december 2011 directeur-bestuurder van Forteiland Pampus. Hij doorliep de Hotelschool in Den Haag en studeerde vervolgens beleid, communicatie & organisatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In het kader van zijn studie deed hij onderzoek naar cultureel ondernemerschap in opdracht van het Koninklijk Concertgebouw. Daarna werkte hij enkele jaren als consultant in het bedrijfsleven. Momenteel vervult hij enkele bestuursfuncties in de culturele sector: • Voorzitter Stichting Oude Wijn en Nieuwe Zakken
• Penningmeester Stichting Nederlands Jeugd Strijkorkest

Raad van Toezicht Stichting Forteiland Pampus

Fleur Gieben, voorzitter, (1954) is adviseur op gebied van kunst en stad, publiek‐private samenwerking en cultureel ondernemerschap. Zij studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie planologie. Zij vervulde diverse functies voor de gemeente Amsterdam en in de kunstwereld. Zij bekleedt daarnaast een aantal bestuursfuncties in de culturele sector: • Adviseur Rokin Fontein Fonds
• Koppelaar taalcoachprogramma Vluchtelingenwerk

Arjan Kouwenhoven (1965) is ingenieur met als specialisatie cultuurtechniek en werkt als senior adviseur bij Antea Group Nederland. Daar houdt hij zich bezig met verschillende grootschalige projecten op het gebied van de ontwikkeling van de openbare ruimte. (neven)functies:

• Lid Bestuurs IJsclub Muiden
• Voorzitter gebiedscoöperatie Weespersluis
• Eigenaar/ondernemer self storage bedrijf
• Scheidsrechter jeugdvoetbal Muiden

Piet Boogert (1957) is General Manager van het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade sinds 2004. Daarvoor was hij bij verschillende hotelketens in Amsterdam in dienst in leidinggevende posities. Hij bekleedt de volgende bestuurlijke functies

(neven)functies:

• Penningmeester van de AmsterdamDiner Foundation
• Lid Bestuur Stichting Homomonument
• Lid Bestuur Pride Photo Award
• Lid Bestuur Stichting Uitmarkt
• Lid Bestuur HollandRoute
Fokelien RenckensStenneberg (1948) was van 2001 tot en met 2014 directeur van het Zaans Museum & Verkade Paviljoen op de Zaanse Schans en het Czaar Peterhuisje. Hiervoor was zij 17 jaar werkzaam in het Zuiderzeemuseum als projectmanager presentatie en educatie in het buiten‐ en binnenmuseum. Zij heeft diverse bestuurlijke functies in de museale en culturele sector. (neven)functies:
• Lid Bestuur HollandRoute
• Lid Raad van Toezicht Zaantheater, Zaandam (onkostenvergoeding)
• Lid Raad van Toezicht Wereldmuseum, Rotterdam (vacatiegeld)
• Lid Bestuur Airborne Museum, Oosterbeek
• Lid Bestuur Internationaal Danstheater, Amsterdam

Raad van Advies

Anne-Marie Worm-de Moel, voormalig burgemeester Muiden

Willem Bijleveld, voormalig directeur Het Scheepvaartmuseum, thans directeur van het Nederlands Openluchtmuseum

Monte Königs, Think Tank Member & Keynote Speaker bij Whetston / strategic foresight

Wilbert Mutsaers, directeur Spotify Benelux

Noor Ney, afdelingshoofd Waterketen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Duurzaamheid

Pampus is een letterlijk ‘island grid’: niet aangesloten aan nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water. Op dit moment wordt energie hoofdzakelijk gegenereerd met een dieselaggregaat. Met een gedegen en wetenschappelijk onderbouwd meerjarenplan in de hand, heeft Pampus het streven om in 2020 zelfvoorzienend te zijn. Zonnepanelen, windenergie, eigen waterzuivering, een batterij om piekbelastingen op te vangen: verschillende voorzieningen zijn inmiddels op het eiland aangebracht om dit doel te bereiken. Een speciale ruimte in het fort vertelt het steeds verder uitbreidende verhaal van de duurzaamheid van Pampus, en ook de historische betekenis hiervan. Pampus werd eind negentiende eeuw immers gebouwd als eiland dat zichzelf kon bedruipen in oorlogstijd. Pampus kijkt voortdurend naar mogelijkheden om haar duurzame bedrijfsvoering te verbeteren en is dankbaar voor de expertise en hulp daarbij van diverse partners.

ANBI

Stichting Forteiland Pampus
Postadres: Postbus 90, 1398 ZH Muiden
Bezoekadres kantoor: Herengracht 67, 1398 AD Muiden
E-mail : info@pampus.nl
Telefoon : 0294-262326
Kamer van Koophandel : 41193482
RSIN nummer : 009729343

Doel van de stichting

Stichting Forteiland Pampus heeft als doel het behartigen van culturele belangen in Nederland ten behoeve van het algemeen nut onder meer door het behouden van, het zorgen voor en het openstellen voor publiek van het Forteiland Pampus en de zich daarop bevindende vestingwerken waarvan zij eigenaar is, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt het algemeen nu en heeft geen winstoogmerk.

Beloning bestuurders

Voor de bezoldiging van directie en medewerkers spiegelt Stichting Forteiland Pampus zich, binnen de financiële mogelijkheden, aan de Museum cao. De leden van de raad van toezicht en de raad van advies vervullen hun functies onbezoldigd.

Jaarverslag

ANBI Jaarrekening Pampus 2017