Linie Award 2017: wie nomineer je?

08-12-2017

Fort-Uitermeer-wint-Linie-Award-2016

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting Liniebreed Ondernemen wordt traditiegetrouw de Linie Award uitgereikt. De award wordt uitgereikt aan een ondernemer, een ondernemend persoon of een ondernemende organisatie die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het economisch rendement, het maatschappelijke draagvlak en aan de bekendheid van de Waterlinies. Belangrijk is dat de persoon zich op zakelijke wijze heeft bezig gehouden met een aantoonbaar succesvol project. Duurzaam economisch gebruik en een gezond verdienmodel zijn factoren die bij de beoordeling een belangrijke rol spelen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf nomineert. Je kunt voor 15 december de naam van degene die je wilt nomineren, vergezeld van een duidelijke motivatie, mailen naar juke@liniebreed.nl. Wie weet mag jouw favoriet de Linie Award in januari 2018 in ontvangst nemen!